Kvalitet & Miljöpolicy

Vårt kvalitets & miljöarbete! Vår koncern är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 & miljöledningsstandarden ISO 14001. De båda systemen är samordnade i ett gemensamt verksamhetssystem. Miljö, såväl inre som yttre, är en hjärtefråga för oss och vi är mån om att bidra med ständiga förbättringar inom den rådande miljöbelastningen. Koncernen var tidigt ute och var bland de första i vår bransch att bli certifierad mot SS-EN ISO 9001:2008 kvalité (1999) & SS-EN ISO14001:2004 miljö (2003). Vi värnar alltid om er som användare och anpassar oss efter de krav som ställs, både på våra produkter och på oss som företag. Vårt kvalitetsarbete bygger också på att kontinuerligt förbättra oss genom ständig dialog mellan kunder, personal och leverantörer för att nå vårt ständiga mål ….. ”Erbjud användaren mer än de förväntar sig”.   

En ständig dialog på vårt laboratorium handlar om vatten, det svenska vattnet är troligtvis bäst i världen. Många av våra konkurrenter fraktar med sina produkter stora volymer vatten från utlandet när vi redan i Sverige har det bästa vattnet i våra kranar. Om ni som användare verkligen vill göra skillnad så kan ni redan idag ställa om och bidra till kraftigt minskade transporter som i särklass är det största hotet för vår gemensamma miljö. Våra produkter tillverkas i Sverige och är i regel mer koncentrerade. Detta klimatsmarta miljöval ger er som användare en bättre ekonomi och samtidigt bidrar ni till en avsevärd insats genom att använda det högkvalitativa vatten som redan finns i våra kommunala ledningsverk.

Ladda ned länkar till register som SPK/Macserien är ansluten till: